Dames

Rensters:

DAMES:
Jette de Groot V Nieuweling vrouw 2e jaars
Sissy Mos V Nieuweling vrouw 2e jaars
Lisa Metselaar V Junior  vrouw 1e jaars
Rosan Dekker V Junior vrouw  2e jaars
Kirsten Hooge V Junior vrouw  2e jaars
Karlijn Koops V Junior vrouw  2e jaars
Iris Offerein V Junior  vrouw 2e jaars
Anniek Mos V Belofte vrouw
Danielle Quint V Belofte vrouw
Jasmijn Steenbergen V Belofte vrouw
Rixt Tol V Belofte vrouw
Lonneke Uneken V Belofte vrouw
Aafke Soet V Elite vrouw
Manon Turkstra V Startlicentie