Nieuwe website WSV

Beste leden en andere geïnteresseerden,

 

U hebt zojuist de website van WSV de Peddelaars te Hoogeveen geopend. Dit is een de nieuwe site nadat per januari 2020 de fusie tussen TC de Peddelaars en WSV de Peddelaars een feit geworden is. 

Wij heten u allen van harte welkom op deze site !

Met het ‘in de lucht zijn’ van deze site zullen de beide oorspronkelijke sites (wsvdepeddelaars.nl en depeddelaars.nl) niet meer gevoed worden met nieuws. We zullen nog geruime tijd zorgen dat de lezers doorverwezen worden naar deze nieuwe site.

Deze site is niet het enige dat nieuw is na de fusie. Beide oorspronkelijke verenigingen kenden allebei diverse regels en ook ongeschreven afspraken die in de cultuur van de verenigingen geworteld waren. Als bestuur zijn we bezig gegaan om al die afspraken te stroomlijnen. We beseffen dat we daar  nog lang niet mee klaar zijn. Wij willen u daarom vragen attent te blijven en ons op de hoogte te brengen als u op de site, of elders, zaken ziet die nog niet afgestemd  of correct zijn.

Wij wensen alle liefhebbers van de wielersport heel veel genoegen toe bij het bedrijven van de sport. Als bestuur van WSV de Peddelaars zullen wij al het mogelijke doen om dat te faciliteren.

 

Een sportieve groet,


Bestuur WSV de Peddelaars