ATB afdeling De Peddelaars

Om aan te sluiten bij de wens van de leden en inwoners van Hoogeveen en omgeving, willen we als bestuur van Tc De Peddelaars graag een atb-afdeling oprichten. Middels deze afdeling willen we o.a. graag nieuwe leden werven en onze tochtenplanning aanvullen met extra atb-tochten. We zoeken een groepje bestaande of nieuwe leden die hierin een rol willen betekenen. Als bestuur willen we hierin graag meedenken en faciliteren. Voor informatie kunt u contact opnemen met info@wsvdepeddelaars.nl of kamphuism@gmail.com

Wij zorgen ervoor dat jullie in contact komen met het bestuur en de bestaande atb-leden en coördinatoren.