WE STAAN OP HET DAK VAN HET CLUBGEBOUW EN SCHREEUWEN HET UIT.

Door de versoepeling van de Coronamaatregelen en de met enige regelmaat
terugkomende vraag of en wanneer er weer Populaires zijn dit bericht.De Populaire-commissie heeft kort gebrainstormd over hoe we e.e.a. gaan
vormgeven. Wij komen daarbij tot het volgende:

– Populaires per 09 juli 2020 zonder klassementen, MAAR wel
een aantal dropsprints onderweg (max. 1 per deelnemer). We dan wekelijks
de mogelijkheid bieden tot 10 september 2020.

– Dit onder de voorwaarde, dat er zich tegen 19.00 uur minimaal 10 (tien) deelnemers hebben gemeld.

– We doorgaan tot aan de klok van 20.00 uur.

– Omkleden en douchen mogelijk is MITS de anderhalve meter maatregel in acht wordt genomen.

– Rondom de baan er ook de anderhalve meter maatregel in acht wordt genomen.

Wij zijn er klaar voor en in afwachting van jullie verschijnen.

De Populaire-commissie.