Verhuur Clubhuis

Hallo Peddelaars,

Het vernieuwde clubgebouw biedt aan de leden van de Peddelaars de mogelijkheid om hiervan gebruik te maken voor een verjaardag, vergadering e.d. Dit tegen een geringe vergoeding en natuurlijk zijn er ook enkele voorwaarden. Mocht er interesse zijn dan kan er contact opgenomen worden met onze beheerder:

Arend VeenstraTelefoon:  0528-274912 –  E-mail: arendveenstra@home.nl                  

De OMNI van de Peddelaars.