Van de bestuurderstafel

Onlangs heeft weer een bestuursvergadering plaatsgevonden. Het nieuws uit de vergadering is hier te lezen.