Oproep assistentie

WRV de Peddelaars organiseert dit jaar de districts-kampioenschappen wilerennen Noord Nederland. Dit zijn wedstrijden voor alle categorieën vanaf de Nieuwelingen voor licentie houders / leden van alle wielerverenigingen in de provincies Groningen, Friesland en Drenthe. Elke vereniging is bij toerbeurt verantwoordelijk voor de organisatie. Dit jaar is dat WRV de Peddelaars.  En wat is nu mooier dan een dergelijk kampioenschap te organiseren op en rond de VAM-berg. Een rondje van bijna zes kilometer vormt het parcours.
En….. natuurlijk moet daar het nodige werk verzet worden zoals :  plaatsen dranghekken, wegafzettingen , linten – geluidsinstallatie – bewegwijzering etc.  Vanuit de WRV zijn er vele leden actief op deze dag, maar bij deze de oproep aan leden van de TC de Peddelaars om zo mogelijk ook een bijdrage te leveren aan dit wielerevenement.  Met name bij de opbouw en het opruimen hebben we nog handen nodig. De opbouw is vanaf 07:15 – 09:00 uur  ; het opruimen is vanaf 17:30 -19:00 uur. En dit allemaal op maandag 10 juni 2019, tweede Pinksterdag. Mocht u alleen in de gelegenheid om of ‘s morgens of ‘s middags te kunnen assisteren dan is dat ook heel geweldig. Bent u in gelegenheid om te helpen  laat dit dan weten via de mail naar : secretaris@peddelaars.nl