In Memoriam

Vrijdag 22 juli bereikte ons het bericht dat Rikus Bleumingoverleden is. Een ernstige ziekte is  hem in heel korte tijd fataal geworden.

Wie was Rikus Bleuming en hoe zullen we hem herinneren?

Rikus is al bijna dertig jaar actief lid van de Peddelaars. Niet dat Rikus veel op de race fiets of MTB te zien geweest is, nee hij was van de hand en span diensten die nodig zijn. Toen zijn zoon Raimon lid werd bij de jeugd zijn ook zijn inspanningen voor de vereniging begonnen. De laatste vijftien jaren heb ik hem  nader leren kennen. Als eerste was dat als mede-redactie lid van het clubblad. Samen met Jo Janssen hebben we vele avonden de artikelen geredigeerd en het blad van de toenmalige WRV de Peddelaars opgemaakt. Toen in 2016 de grote renovatie van het clubgebouw begon hebben wij ook veel samen gewerkt. En daarna coördineerde hij het buiten onderhoud en voerde dat samen met anderen ook uit. Tot afgelopen mei, toen zijn lichaam dit niet meer toeliet.

Maar daar zijn zijn inspanningen niet bij gebleven. Rikus was altijd beschikbaar voor allerlei soorten werkzaamheden. Hij heeft vele jaren mede de Populaires georganiseerd. Wie hoort hem nu nog roepen; “DROP-DROP-DROP”, als speaker van dienst kondigde hij dan een sprint aan voor een zak drop.

Bij mijn laatste bezoek aan Rikus, een paar dagen voor zijn overlijden, heb ik hem gezegd hoe ik hem blijf herinneren. Hierbij wetende dat hij al zijn hele leven een paardenliefhebber is geweest. Ik heb hem gezegd dat hij in mijn herinnering blijft als een Fjord: “Een heel trouw paard die doet wat van hem/haar verwacht wordt en dat uitvoert, maar die ook  eigenzinnig is”.  Hier kon hij zich wel aardig in vinden.

Eigenzinnig kon hij wel zijn. Een jaarvergadering zonder Rikus was ondenkbaar en deze was pas afgelopen als Rikus zijn punt gemaakt had tijdens de rondvraag. Maar altijd een vraag met goede bedoelingen. En als Rikus iets persoonlijks aan iemand duidelijk wilde maken, werd de afstand tussen hem en de ander alleen maar kleiner. Lichtelijk voorover gebogen maakte hij dan sterk articulerend zijn mening duidelijk.

WSV de Peddelaars verliest met Rikus een actief lid, die gemist zal worden. Maar het gemis als man, vader en opa zal veel groter zijn voor Anneke, de kinderen en kleinkinderen. Wij wensen hen heel veel sterkte om het gemis een plek te geven in hun leven. Zij zullen verder moeten zonder hun steun en toeverlaat.

 

Steven Berends

Namens bestuur en leden van WSV de Peddelaars