fusie per 1 januari is door de leden goedgekeurd.

Donderdag 12 december was de 2e ALV van de TC en WRV de Peddelaars om over een fusie per 1 januari 2020 te stemmen. Alle opgekomen leden hebben VOOR een fusie gestemd en hiermee is de fusie bijna een feit. Tijdens de oliebollentocht op 31 december zullen alle documenten in het bijzijn van een notaris worden ondertekend  en is vanaf 1 januari 2020 WSV de Peddelaars de nieuwe naam van de Peddelaars Hoogeveen.

maandag 6 januari zal de 1e ALV zijn waar de nieuwe bestuursleden worden geïnstalleerd.